สำหรับการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับลูกค้ารายย่อย หรือ ท่านเจ้าของบ้านพัก นั้นทำได้อย่างสะดวกสบายมาก เพียงแค่รู้ชนิดของคอนกรีตผสมเสร็จที่ต้องการใช้ ซึ่งแต่ละชนิดนั้นจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่การใช้งาน โดยทางเราจะมีรูปภาพและคำอธิบายเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องว่าต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จประเภทไหน และอีกเงื่อนไขนึงที่สำคัญมากสำหรับการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จนั้นคือ ลักษณะหน้างาน ว่าควรใช้รถใหญ่ หรือ รถเล็ก เพื่อความราบรื่นในการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จไปถึงหน้างานนั่นเอง รายละเอียดมีดังนี้

ส่วนต่างๆของบ้าน ในการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ

ส่วนต่างๆของบ้าน ในการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ

แนวทางการสั่งคอนกรีตฯกำลังอัดต่าง ๆ

  • ตำแหน่ง 1 – 12 คอนกรีตสำหรับงานทั่วไป และฐานราก กำลังอัด 180-280 กก./ตร.ซม.
  • ตำแหน่ง 13 – 15 คอนกรีตกันซึม กำลังอัด 210-280 กก. / ตร. ซม
  • ตำแหน่ง 16 คอนกรีตงานเข็มเจาะเล็ก กำลังอัด 210-280 กก. / ตร. ซม.

การเตรียมพร้อมหน้างาน

  • ถนนทางเข้าหน้างานต้องกว้างประมาณ 3 เมตร และความสูงต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้านบนอย่างต่ำ 4 เมตร
  • เตรียมกระบะรองรับขนาด 0.5-1 ลบ.ม. ไว้รองรับคอนกรีต พร้อมกระป๋อง พลั่ว จอบ และรถเข็นไว้ลำเลียง
  • ควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 1.30 ชม. หลังรถโม่มาถึงหน้างานเพื่อรักษาคุณภาพคอนกรีต
  • ควรทำกระบะขนาด 0.5-1 ลูกบากศ์เมตรไว้รองรับคอนกรีต พร้อมกระป๋อง พลั่ว จอบ และรถเข็นไว้ลำเลียง
  • หลังการเทควรบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วันด้วยการฉีดน้ำ หรือ ใช้กระสอบคลุม

ขั้นตอนการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ

1.แผนที่หน่วยงานในการส่งคอนกรีต(ส่งรูปภาพแผนที่เข้ามาทางไลน์ outlethalf หรือที่ email outlethalf@gmail.com )กรุณาแจ้งขนาดของรถที่เข้าได้

2.แจ้งกำลังอัดของคอนกรีต ที่ต้องการ

3.จำนวนการใช้ ในแต่ละครั้ง

4.วันเวลาที่ต้องการใช้ที่แน่นอน

5.การจองใช้คอนกรีต ต้องจองล่วงหน้าก่อน 1-3 วัน เพื่อให้ได้คอนกรีตตามวันเวลาที่ท่านต้องการใช้

6.ชำระเงินก่อนเทคอนกรีต 1 วัน เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา ถ่าย ใบโอนเงินส่งมาที่ email outlethalf@gmail.com หรือ ที่ line id : outlethalf เพื่อตรวจสอบและวางแผนในการจัดส่งคอนกรีตให้หน่วยงานท่าน

ส่ง แผนที่หน่วยงานของท่านมายัง เรา เบอร์ โทรศัพท์ 095-9045000

ID ไลน์ outlethalf หรือ E mail outlethalf.com

เพื่อทำการเสนอราคาให้แก่ท่าน และในการส่งคอนกรีตไปยังหน่วยงานของท่านได้สะดวกรวดเร็ว

 

แบบฟอร์มขอราคาคอนกรีต