สั่งคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงการ คือมีปริมาณการใช้จำนวนมาก และ ต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องจองคอนกรีตล่วงหน้า เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น สะดวก สามารถจองคอนกรีตโดยใส่รายละเอียด เพื่อทางเราจะติดต่อกลับดังนี้

 

แบบฟอร์มรายละเอียดที่ต้องการ

การเตรียมพร้อมหน้างาน

  • ถนนทางเข้าหน้างานต้องกว้างประมาณ 3 เมตร และความสูงต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้านบนอย่างต่ำ 4 เมตร
  • เตรียมกระบะรองรับขนาด 0.5-1 ลบ.ม. ไว้รองรับคอนกรีต พร้อมกระป๋อง พลั่ว จอบ และรถเข็นไว้ลำเลียง
  • ควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 1.30 ชม. หลังรถโม่มาถึงหน้างานเพื่อรักษาคุณภาพคอนกรีต
  • ควรทำกระบะขนาด 0.5-1 ลูกบากศ์เมตรไว้รองรับคอนกรีต พร้อมกระป๋อง พลั่ว จอบ และรถเข็นไว้ลำเลียง
  • หลังการเทควรบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วันด้วยการฉีดน้ำ หรือ ใช้กระสอบคลุม

ขั้นตอนการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ

1.แผนที่หน่วยงานในการส่งคอนกรีต(ส่งรูปภาพแผนที่เข้ามาทางไลน์ outlethalf หรือที่ email outlethalf@gmail.com )กรุณาแจ้งขนาดของรถที่เข้าได้

2.แจ้งกำลังอัดของคอนกรีต ที่ต้องการ

3.จำนวนการใช้ ในแต่ละครั้ง

4.วันเวลาที่ต้องการใช้ที่แน่นอน

5.การจองใช้คอนกรีต ต้องจองล่วงหน้าก่อน 1-3 วัน เพื่อให้ได้คอนกรีตตามวันเวลาที่ท่านต้องการใช้

6.ชำระเงินก่อนเทคอนกรีต 1 วัน เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา ถ่าย ใบโอนเงินส่งมาที่ email outlethalf@gmail.com หรือ ที่ line id : outlethalf เพื่อตรวจสอบและวางแผนในการจัดส่งคอนกรีตให้หน่วยงานท่าน

ส่ง แผนที่หน่วยงานของท่านมายัง เรา เบอร์ โทรศัพท์ 095-904-5000

ID ไลน์ outlethalf หรือ E mail outlethalf.com

เพื่อทำการเสนอราคาให้แก่ท่าน และในการส่งคอนกรีตไปยังหน่วยงานของท่านได้สะดวกรวดเร็ว